Medlemskap

Etter snart 2 år positive diskgolfår, med kontingent fordelt på einskildvaksne og born har Sendebrettlauget sitt Årslaugsmøtet no fatta følgjande vedtak om medlemskontingent for år 2017:

Vedtak:
o   Kr. 150,- pr. medlem - som inkl. 1 laugsdisk
o   Kr. 300,- for familiemedlemsskap (inkl. «born» til og med siste ungdomsskuleår), som inkl. 2 laugsdiskar

Kontonummer for innbetaling er 3705.29.38016.
Diskane vert bestilt og utlevert når brorparten av kontingenten er innbetalt, saman med eit elektronisk medlemskort.

Alle som vil vera medlemer må også vera medlem i Solund Idrettslag. Då er du fullforsikra.
I tillegg til medlemsrabatten på diskgolfutstyr på XXL Åsane, får du då også del i alle rabattane og medlemsfordelane i Solund IL.

Kontakt oss på https://www.facebook.com/groups/solundsk/ eller post@sendebrettlauget.no for å melde deg inn.
Ikkje gløym å melde deg inn i vår facebook-gruppe i mellomtida.