Introduksjon

Innanfor frisbeesporten fins det ulike øvelsar, der "diskgolf" (også kalt "frisbeegolf") er ein av dei mest populære. Reglane er inspirert av golf, og handlar i hovedsak om å treffe korger (som hol i golf) på ferrast mogleg kast.

Diskgolf kan i prinsippet spelast over alt, med trær, lyktestolper, søppelkasser osb. som mål, men på godkjente baner bruker ein korger med kjetting.

Her er ein video som viser litt kva det går i...