Solundmeisterskapen 2022 - Turneringsrapport

Publisert 10\.0\.2022 av
Solundmeisterskapen 2022 vart sanneleg eit eventyr for Solund Sendebrettlaug.
Berre så det er klart: Solund Sendebrettlaug har tidlegare arrangert turnering med 42 deltakarar. Denne gongen var det 72 påmelde. 50 av dei tilreisande frå Bergen og omegn. På sidelinja sat det deltakarar på ventelista som trygla om å få plass til tross for fullteikna påmelding. Det var moro å oppleve!
Allereie fredag føremiddag byrja stemninga for helga å sette seg. Medan lauget ordna dei siste førebuingane på bana, vart vi møtt av stadig fleire tilreisande som ville teste bana dagen i forkant. Litt nedbør og vind var ikkje noko hinder.
Vêrgudane hadde ordna til fine forhold med sol, dog med litt blest. Arrangøren spådde ny banerekord, men hadde nok undervurdert den friske brisen frå nord. Det skulle vise seg å bli ein utfordrande dag, der strategi og teknikk gjekk hand i hand.
Konkurransen vart spennande og jamn i samtlege klassar. I tillegg til å kåre vinnarar av Solundmeisterskapen 2022, så skulle lauget også kåre årets laugsmeistrar.
Laugsmeistrar for året 2022:
Junior: Gaute Lerpold Hauge
Open Dame: Karoline Harnes Mongstad
Open Herre: Håvard Harnes Mongstad

Resultater for Solundmeisterskapen 2022:
Junior:
  1. Gaute Lerpold Hauge
Open Dame:
  1. Ida Emilie Nesse
Open:
Vi gratulerer så mykje med flotte prestasjoner. Det var moro å sjå 72 deltakarar fordelt utover Draumeparken og Idrettsanlegget!
Dagen derpå blei det arrangert pargolfturnering. Her gjekk ein to og to i lag, der ein kunne nytte det beste kastet til ein kvar tid. Her var det to ringrever fra Flaktveit Frisbeegolf som gjorde det best! Gratulerer til Jon E. Liseth og Stian Stian Mikka Mikalsen for ein sterk runde på -10 (!).
Takk til alle som deltok på turneringa og gjorde dette til ein merkedag for oss! Takk til Sparebankstiftinga, våre hovudsponsorar HAFS Elektro og tb-event, samt alle våre andre rause sponsorar. Takk til kvar enkelt som på sitt vis har bidrege til å gjere Draumeparken og Idrettsparken til ein anerkjent diskgolfdestinasjon i vår region.
Solund Sendebrettlaug ser no fram til å arrangere på nytt! Då lyt kvar og ein sitte klar med påmeldinga for å sikre seg plass.
Vedlagt fylgjer eit bilete der de ser alle glade gjevarar og sponsorar av Solundmeisterskapen 2022.
Fullverdige resultater frå turneringa:
Vel blåst!
Laugsrådleiar på vegne av Solund Sendebrettlaug