Solund laugsmeisterskap laurdag 28. august

Publisert 17\.0\.2021 av

Hei!

Her kjem oppdatert og viktig info til dei som deltek på Solundmeisterskapet 2021. Les difor dette:

Først: Det blir servert varm mat i pausen mellom runde 1 og runde 2!

Tidsskjema:

Ca. 10:40 Ankomst Hardbakke med bil fra ferjekaia.

10:50 Obligatorisk oppmøte og fellesinfo (ca. 10 min)

11:30 Start Runde 1

—— Pause med varm lunsj ——

15:15 Start Runde 2

Ca. 17:45 Premiering

Ca. 19:20 Avreise til Krakhella for dei som skal med ferja.

Mat og drikke Hardbakke:

Restaurant: Skafferiet mat & Drikke / www.skafferietmatogdrikke.no

Daglegvarebutikk: SPAR

Toalett: SPAR fram til 15:00

Viktige endringer i baneregler:

1. Til turneringa skal nye teepads/utkast nyttast der desse er komen på plass. På enkelte hål vil de imidlertid sjå at utkastskilt er noko malplassert - det er fordi vi ikkje har rukke å flytte desse endå.

2. Hål 16 spelast med vanlege OB-regler og ikkje med droppsone. Ved OB skal det difor nyttast vanlege OB-regler. 

3. OB er somme stader markert med pinner OG linjer. Somme stader er dei imidlertid berre markert med pinner. Det skal være konsekvent markering for dei einskilde hål.

4. Bruk «spotter» på hål 10, og ver varsom kring hål 16/17.

5. Dersom disken din treff ein villsau, og den spring avgårde med disken sittande fast i ulla, så må du springe etter sauen. Hopp deretter på sauen og hald deg godt fast. Ditt neste kast må kastast frå sauen. Ett straffekast for å kaste frå sau. To straffekast dersom sauen har sprunge OB.

 

Caddybok: Sjå banekart og baneoversikt under "bilder" i facebookgruppa. Eventuelt besøk vår heimeside.

 

Registrering på konkurransedagen:

Vi legg til grunn betalt påmeldingsavgift som bekreftelse på deltagelse i turnering. Dersom du imidlertid ikkje skal delta likevel, må du snarast gje beskjed til TD Håvard.

Dersom du ikkje betaler innan fristen 23:59 i kveld, vil du verte sletta fra lista.

 

Scoreføring:

Score førast i Discgolfmetrix og PDGA. Det vil difor være to stykk på gruppa som skal føre score, på kvar sin stad. Oppfordrer difor til å ta med mobil.

Veiledning føre score i PDGA:

Gå inn på følgjande lenke: www.pdga.com/score. Skriv deretter inn kode «Solund». Ein er då klar til å registrere score på gruppa. Når runden er ferdig, kontrollerer gruppa at score på Discgolfmetrix og PDGA stemmer overens og er korrekt. I PDGA må så alle spillere på gruppa «signere». Dette blir gjort ved at ein klikker på dei einskilde deltagarane. Deretter skriv ein inn enten fullt etternavn eller PDGA-nummer.

«Huff!» tenker du kanskje no? Fortvil ikkje - det vil vere minst ein/ei på gruppa di som kan dette. Men mi sterke oppfordring er at dersom du ikkje har gjort det før, så tar du initiativ til å ta på deg ansvaret på gruppa slik at du lærer deg det ????

Påmelding og påmeldingsavgift:

Det er mogleg å melde seg på fram til kl. 23:59 i kveld. Følg lenka under for påmelding. Påmeldingsavgift kr. 100.

https://discgolfmetrix.com/1815355

 

Vi kastast!