Innkalling til årslaugsmøte for året 2021

Publisert 5\.0\.2022 av
Innkalling til årslaugsmøte for år 2021 laurdag den 26. mars kl. 17:30 i Gapahuken i Draumeparken.
Vedlagt følgjer innkallingårsmeldingrekneskap som er under revisjon og budsjettframlegg.
Vi skal prøve å legge opp til at medlemer kan delta digitalt. Meld frå om du ynskjer å delta på ein slik måte. Dersom Koronaen spelar oss eit større puss enn venta, kan møtet verta halde fulldigitalt. Dette kjem vi tilbake til kort tid før møtet.
Solund IL avgjort at deira årsmøte skal vera fredag den 1. april på Skafferiet kl. 18. Velkomen skal de vera til dette årsmøte også.

Vel møtt!
Styret i SSL