Innkalling Til årslaugsmøte for år 2022

Publisert 18\.0\.2023 av
Innkalling til årslaugsmøte i Solund Sendebrettlaug år 2022
Styret kallar med dette inn til årslaugsmøte i Solund Sendebrettlaug.
Dato og tidspunkt: Tirsdag 01. mars 2023 kl. 20:00.
Møtestad:  Storehaugen 33
NB: Meld tilbake om du ynskjer å delta.
Saker som eit medlem ynskjer handsama på årslaugsmøtet, må sendast styret seinast 26. februar 2023 til post@sendebrettlauget.no. Ein ynskjer at vedlagte mal vert brukt, sjå vedlegg.
Innkalling, årsmelding, årsrekneskap følger elles som vedlegg.
Ved spørsmål som gjeld årslaugsmøtet, kan Solund Sendebrettlaug kontaktast på post@sendebrettlauget.no.
Velkomen til årslaugsmøtet!
Med venleg helsing,
Styret i Solund Sendebrettlaug