Årslaugsmøte for år 2022

Publisert 1\.0\.2023 av

Så var eit vellukka årslaugsmøte gjennomført.

Uploads/Protokoll-fra-arslaugsmote-i-Solund-Sendebrettlaug-den-01032023.pdf

Håvard fekk tilliten som leiar i nok eit år. Gratulerer så mykje !
Tusen takk Lillian for innsatsen etter fleire år som laugsrådsmedlem.
Og velkomen som ny vararepresentant Andrii.
Fullstendig og underskriven protokoll frå møtet er sendt til alle medlemene på mail.

Ta dykk tid til å lese årsmeldinga som følgjer i artikelen under. Mykje spanande har skjedd og Sendebrettlauget har verkeleg vore med å sette Solund på både diskgolf- og reiselivskartet i år 2022. Det speilar også årsrekneskapen godt. Retningsgjevande handlingsplan kan de studere i protokollen.

Uploads/Arsmelding-2022-for-Solund-Sendebrettlaug.pdf

Uploads/Arsrekneskap-2022-Solund-Sendebrettlau.pdf

Det er tid for innbetaling av medlemskontigent.

Innbetaling skjer til VIPPSnr. #105866


Kr. 200 pr. medlem.  Kr. 400 for familiemedlemsskap (inkl. «born» til og med siste år VGS)
Er du medlem i Solund Idrettslag kan du trekke frå kr. 100 på på innbetalinga.
Nye medlemer får ein laugsdisk med på kjøpet. Den kan hentast ved lageret vårt i Solund, alternativt ta kontakt så kan vi finne ei løysing for levering.

Vi gler oss vilt til Solundmeisterskapen 2023 

 

Mvh
Solund Sendebrettlaug v/Håvard Harnes Mongstad